Projekt

Prosodias utbildningsverksamhet bygger på den samlade erfarenheten från ett flertal projekt på sfi-området, ledda av Paula Grossman från 1979 – 2007. Alla projekt har syftat till utveckling av undervisningsmetoder och spridning av dessa. En del finns dokumenterade i rapporter och har även resulterat i framtagning av läromedel och metodhandböcker. Se Publikationer.

Under åren 1999 – 2007 gällde projektverksamheten framför allt utveckling av effektiva metoder för uttalsundervisning. Prosodia har, med bidrag från Europeiska flyktingfonden och i samverkan med olika samverkansparter, drivit uttalsprojekten.