Uttalsprojekt 3 2007

jan 2007 – dec 2007

Uttalsprojektet, med stöd från ERF, fortsätter med utveckling av distansutbildning för lärare i uttalsträning med Prosodia-metoden. 15 lärare på sfi i Södertälje ska under året testa en modell och IT-verktyg för distansutbildning.

Under våren får lärarna två introduktionsföreläsningar på skolan, installerar nödvändig teknisk utrustning samt arbetar i grupper med att utveckla sina IT-färdigheter.

Myndigheten för skolutveckling är samverkanspart och finns med i referensgruppen tillsammans med sakkunnig från institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Övriga samverkansparter är Södertälje kommun, Sofia Distans och NTI-skolan.

Utbildningsdag i datasalen.
Flera lärare vill kunna spela in sina elever. Dels för att kunna analysera uttalet och språkfärdigheten, dels för att eleverna ska kunna höra sig själva och också kunna jämföra sitt tal under kursens gång. På programmet var också Lingus och filhantering.

Tylösandsdagarna
Uttalsprojektet och Prosodia-metoden presenterades på Tylösandsdagarna. Cirka 200 sfi-lärare och utbildnings-ledare, från hela Sverige kom för att ta del av nyheter på integrations- och sfi-området. Läs sammanfattning av presentationen.