Jiddisch

Paula Grossman har jiddisch som ett andra modersmål. Hon är en av de främsta aktörerna för revitalisering av jiddisch i Sverige. Hon har, på uppdrag av Skolverket (tidigare Myndigheten för Skolutveckling) producerat läromedel i jiddisch, skrivit kursplaner och arbetat med Bildlexin på jiddisch. Aktuella läromedel är:

  • Lajchter Lernen Lejenen Jiddisch

En självinstruerande läsebok för att lära sig alfabetet och att läsa på jiddisch. Upplägget baseras på en unik metod, som utvecklats av Paula Grossman, som möjliggör för läsaren att få grundläggande läsfärdigheter i jiddisch på bara några timmar. Boken går att beställa genom att du skickar ett mejl nedan. Den kostar 170:- exkl moms, porto och faktureringsavgift.

Läromedlet är för nybörjare och följer kursplanen i jiddisch som andraspråk för åk 4-6 och 7-9. Språkinlärarna får hjälp av Familjen Jiddisch, som de får följa på videofilmer och i interaktiva övningar. Läromedlet är åtkomligt på alla typer av digitala enheter. Eftersom materialet är självinstruerande går det utmärkt att även lära sig jiddisch på egen hand.

familjen


Traditionella och moderna sånger på jiddisch har arrangerats och koreograferats med rörelser. Programmet, som finns på nätet, innehåller textade videofilmer med en sång- och danspedagog, ljudfiler, noter och texter med översättning. Det vänder sig framför allt till pedagoger för barn i åldrarna 3-8 och till barnens föräldrar och mor- och farföräldrar, som vill bibringa barnen en del av det rika jiddischkulturarvet.