Kompetens, erfarenhet, resultat
- metoder för effektiv språkundervisning
"Lär med knoppen och hela kroppen"
- Prosodia-metoden
Latinisering, alfabetisering
- läsgrunder på svenska för elever med annat skriftspråk
Praktisk utbildning för sfi-lärare
- Hur kunna tala? Hur uttala bra? Hur lära sig läsa?


Paula Grossman

erfaren och kunnig Sfi-lärare, uttalspedagog och grundare av Prosodia-metoden

Läs mer


Prosodia-metoden

en dokumenterat effektiv språkmetod i svenska för invandrare med fokus på tal och uttal. ”Lär med knoppen och hela kroppen!”

Läs mer


Latinisering

Läs- och skrivinlärning på svenska för personer med annat skriftspråk. Korttidsutbildade arabisktalande uppnår grundläggande läsfärdighet på 30 timmar.

Läs mer

Aktuellt

Webbseminarium om Latinisering 15 februari 2024.


Artikel

Artikeln beskriver latinisering och latiniseringsundervisningen i en intervention i två klasser på språkintroduktionen på gymnasiet.

Läs mer

Vasaaaru?

Vasaaaru? är en grundkurs i svenskt uttal. Den övar det som alla som lär sig svenska har svårigheter med nämligen rytmen och melodin, långa vokaler och

Läs mer


Svenskt uttal

Uttalets prosodi är framför allt språkets rytm och melodi. Det som ger svenska språket dess rytm är kontrasten mellan långa och korta stavelser.

Läs mer