Uppdragsgivare

AEA Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Elvira kunskapsutveckling

Elsa Brändströms skola Sfi Linköping

Finansinspektionen

Folkuniversitetet

Företagsuniversitetet

Hermods

JM

Komvux Karlskoga

Komvux Lund

Komvux Södervärn Malmö

Lernia

Lärarhögskolan i Stockholm

NBV

Nobina

SI – Svenska Institutet

Sigtuna kommun

Skolverket

Stockholms Musikpedagogiska Institut

Studieförbundet Vuxenskolan

Södertälje kommun

TeliaSonera

Uppsala kommun

UR – Utbildningsradion

Vuxenutbildningscentrum Västerås

m fl