Publikationer

Läromedel och andra publikationer
Författare: Paula Grossman

För sfi/sva

Latinisering – diagnostisering och intervention i sva på språkintroduktion
Paula Grossman & Tomas Riad

Vasaaaru? – uttala svenska rätt på lätt sätt
Läromedel på DVD för träning på dator, Prosodia AB 2007.

Effektiv uttalsträning – är det möjligt?
Rapport från Uttalsprojektet, Folkuniversitetet och Uppsala kommun 2005.

Projektering av insatser på uttalsområdet i Stockholms stad.
Rapport för Integrationsförvaltningen 2003.

En modell för utbildning och vägledning för arbetssökande invandrare
som upplever sig ha brister i svenska.

Rapport för Folkuniversitetet, 2000.

Varför Rösta? (medf.).
Studiematerial, Studieförbundet Vuxenskolan, 1994.

Invandrarnas Naturskola (medf.).
Studiematerial, Studieförbundet Vuxenskolan, 1991.

Från Bild till Språk.
Läromedel, Natur & Kultur, 1990.

Sätt Att Öva Lätt – metodhandbok för lärare i svenska som andraspråk.
(medf. Kerstin Förberg), Hallgren & Fallgren 1987.

Studieplan för sfi,
Folkuniversitetet 1982.

Lärar-PM
I tidningen På Lätt Svenska. 1978-1998. Sesam, Stockholm

Jiddisch

Webbaserat läromedel i jiddisch för mellan- och högststadiet, Skolverket 2015

A Trojmshpil, redaktör och granskare av  översättning av Ett Drömspel
av August Strindberg till jiddisch, Podium förlag 2014.

Laichter lernen leienen jiddisch, läsebok i jiddisch. Snabbinlärning av alfabetet.
Prosodia AB 2009.

Distansläromedel för nybörjare i jiddisch, medf. Sarah Schulman,
Sofia distans och Myndigheten för Skolutveckling, 2007.

Övrigt

Studielåda ”Bevara Sverige från intolerans och glömska”.
För högstadiet och gymnasiet, Studieförbundet Vuxenskolan och Riksutställningar, 1995.

Initiativtagare till boken Miljön som konfliktorsak, Björn Möllersten (red.), LTs förlag 1998