PROSODIA

Paula Grossman är utbildare inom PROSODIA. Hon är socionom och sfi-lärare, har gedigen och lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk, utbildar lärare, föreläser, skriver läromedel och driver utvecklingsprojekt inom sfi och på integrationsområdet. Hon arbetar även med revitalisering av minoritetsspråket jiddisch.

 

Lars Bévengut har varit medarbetare länge på Prosodia och har hand om teknik, film och design.