Lärarutbildning

Prosodia erbjuder utbildning för sfi-lärare och lärare i svenska som främmande språk. Vår utbildare, Paula Grossman, är välrenommerad. Hon har lång, dokumenterad erfarenhet och har utvecklat Prosodia-metoden för uttalsträning, som ger goda och snabba resultat.

Många lärare önskar kompetenshöjning just på uttalsområdet. Paulas föreläsningar om uttal och metodik är mycket uppskattade bland sfi-lärare. Se utvärderingar.

Utbildning i Prosodia-metoden för förbättrat uttal, kan också ges för lärare på distans. Utvärdering av ett pilotprojekt med utbildning genom PROSODIA-distans, visade att samma resultat uppnåddes som genom utbildning på skolan. Läs rektorns utvärdering.

Linköping satsar på uttalsundervisning

Vuxenutbildningen i Linköping beslutade att kompetenshöja alla sina lärare i uttalsundervisning. De valde att satsa på en metod – PROSODIA-metoden. Under hösten 2009 och våren 2010, deltog lärarna i två studiedagar med Paula med uppföljande handledning och de började även  använda läromedlet Vasaaaru? i sina datasalar.

Metoden har rönt stor uppskattning och lärarna hoppas kunna fortsätta att implementera och utveckla sina kunskaper.