Fortbildning och priser

Introduktionsföreläsning om prosodi/uttal med demonstration av Vasaaaru?
Pris: 6.500:-
Introduktionsföreläsning i samband med köp av nätverkslicens 4.100:-

Studiedag
om prosodi/uttal och Prosodia-metoden

 • Hur uttalsträningen kan integreras i språkundervisningen
 • Varierad träning och vikten av uttalsträning.
 • Vad är prosodi?
 • Övningar på rytm och längd och diagnostisering av felen i några brytningar.
 • Introduktion i Prosodia-metoden.
 • Videofilmade lektioner med efterföljande diskussion och analys.

Studiedag
om sambandet mellan uttal och skrift och latinisering med Prosodia-metoden

 • Känna på hur det är att lära sig ett nytt skriftspråk.
 • Vad i svenska skriftspråket kan utgöra svårigheter för inlärarna.
 • Innehållet i latiniseringsundervisningen.
 • Introduktion i latinisering med Prosodia-metoden.
 • Exempel från undervisningen.

Pris heldag (för 20 delt): 32.000:-

Tvådagars kurser
Demolektion på främmande språk, det viktigaste om uttal/prosodi, Prosodia-metoden, övningar, videofilmade lektioner med analys, demonstration av Vasaaaru?, genomgång av läromedel mm. Pris enl överenskommelse

Enskilda föreläsningar 4.900:- – 6.500:-

Distansutbildning i Prosodia-metoden
Kontakta Prosodia för pris och mer information.

Alla priser är exkl moms och ev rese- och logikostnader