Kommunikativ undervisning

Ofta säger invandrare ”Jo, jag förstår nästan allt, men jag kan inte prata.”.  Personerna kan ha vistats i Sverige många år, utan att ha tillägnat sig en fungerande muntlig svenska. De känner sig mycket osäkra och det bidrar till deras känsla av att inte vara delaktiga i det svenska samhället. Delvis kan deras oförmåga naturligtvis bero på att de vistas i en ickesvensk omgivning och att de därför talar sitt hemspråk eller engelska. Men det kan också bero på att de inte redan från början lärt sig att förstå hur de kan lära sig tala svenska.

De flesta nysvenskar, som kommit på senare tid, har inte lärt sig ett andraspråk och saknar språkinlärningsstrategier. Det är därför viktigt att lärare i svenska redan från början visar och tränar eleverna på sfi och i introduktionsprogrammet till gymnasiet, just vad gäller muntlig färdighet. Det talade språket kan endast delvis förbättras genom skriften. Huvudsakligen måste språkinläraren från början, producera språkljuden, ord och uttryck. De behöver ägna merparten av inlärningstiden till muntlig språkproduktion.

Paula Grossman ger kurser för Sfi-lärare i kommunikativ språkmetodik. Hon ger exempel på handfasta övningar baserat på språkteoretiska principer. Välkommen att kontakta oss för skräddarsydda utbildningar.