Metodbeskrivning

PROSODIA-metoden är en eklektisk undervisningsmetod för effektiv uttalsträning som utvecklats av Paula Grossman. Grundtanken är att en god prosodi, d v s rytmen och melodin, är avgörande för ett förståeligt tal. Inlärarna måste först och främst till fullo förstå och behärska förlängningar av ljud. Därefter tränar de systematiskt vidare på rytm, melodi, reduceringar, betoningsregler, flyt, mm.

Metoden tillämpar tekniker som aktiverar deltagarna muntligt och fysiskt. Inlärningen förstärks med hjälp av sånger, bilder och symboler. Undervisningen upplevs som lättsam och rolig och deltagarna märker redan efter första lektionen att de får ett mer svenskklingande uttal. Kunskaperna kan befästas med övningar i dataprogrammet Vasaaaaru?. Metoden har utprövats på sfi-deltagare i Uppsala, Märsta och Södertälje med mycket goda resultat. Ta gärna del av utvärderingarna i tre olika projekt.

Skrivet om PROSODIA-metoden

Camilla Persson, student vid Luleå tekniska universitet, besökte Paula Grossman i Södertälje och auskulterade på hennes lektioner. I sin C-uppsats beskriver hon hur hon uppfattat Prosodia-metoden i ett vidare uttals- och språkinlärnings-perspektiv.