Svenska på företag

På många arbetsplatser finns det medarbetare, som lärt sig svenska i vuxen ålder, men som skulle behöva hjälp med språket. Ofta handlar det om ett alltför osvenskt uttal och dåligt flyt, som gör det svårt att förstå. Det skapar missförstånd och kan leda till att medarbetaren känner sig utanför och får dåligt självförtroende, vilket även inverkar på arbetsförmågan.Det går, på relativt kort tid, att förbättra talet, om personen själv är motiverad. En relativt liten insats på detta område, kan göra stor skillnad för företaget.

Inom vård och äldreomsorg är det av yttersta betydelse att patienter och vårdtagare förstår varandra. Många, särskilt äldre, har svårt att anpassa sig till ett alltför osvenskt uttal.

 

Vi kan hjälpa din personal att bli lättare förstådd på svenska och få en bättre kommunikation på arbetsplatsen. Det är möjligt att förbättra det svenska uttalet, även efter flera års vistelse i Sverige.
Prosodia är specialiserad på reparation av uttal och muntlig kommunikation på svenska. Vår metod är effektiv och väl beprövad med dokumenterat goda resultat. Undervisning och personlig handledning kompletteras med datorövningar, som inläraren gör hemma eller på arbetsplatsen. Inläraren följer en egen plan, som upprättas efter en initial språkanalys. Det kan ibland räcka med endast 2-3 handledningstillfällen för en väsentlig förbättring av uttalet.
Undervisningen kan ske enskilt, formas för 2-3 personer eller för grupper om max 15 deltagare.