Senaste kurser

Utbildningsdag i Stockholm genom Kompetenstjänst

Att lära sig läsa svenska bokstäver –
latinisering med Prosodia-metoden för SFI/SVA

Kursen ger dig en bra grund i Prosodia-metoden och hur du kan använda metoden i din Sfi/SVA-undervisning för att uppnå grundläggande läs-, skriv- och uttalsfärdigheter. Du får praktiska råd, tips och verktyg som utmärker metoden.

Syftet är att ge deltagarna en grundförståelse för vad Prosodia-metoden är och hur den kan hjälpa och stödja grundläggande läs- och skrivfärdighet i svenska. Det är en heldagsutbildning som varvar föreläsningar, praktiska övningar och kollegialt lärande.