PROSODIA är specialiserat på utbildning som rör svenska som andraspråk, särskilt uttal. 
Vi erbjuder undervisning och kompetenshöjning för lärare.
Läs mer

 

Har ni personal på företaget, som behöver bättra på svenskan?
Läs mer

 

Öka dina chanser att få det jobb du önskar.
Förbättra ditt svenska uttal!
Läs mer

 

 

Increase your chances to get a good job.
Improve your Swedish and Swedish pronunciation. sv flagga  eng flagga  rysk flagga

Practise at home at your computor. Vasaaaru? contains video lessons and exercises.
Tренируйся на компьютере. Диск содержит видеоуроки и упражнения.

 

Prosodia har kvalitetssäkrat metoder och läromedel i olika pilotprojekt.
Uttalsprojektet, andra projekt.

Den senaste utvecklingen i Prosodia är effektiv latinisering för personer med annat skriftspråk.

 

 

 

 

 

 

wwftack