Uttalsåret i Märsta

Uttalsprojekt 2

Märsta tar emot 60-80 flyktingar per år. Av de nu 250 studerande på sfi är ca 40 nya flyktingar och ytterligare 40 är ”gamla” flyktingar som varit här i mer än två år. Rektorerna för sfi och SAS på vuxengymnasiet har utlyst 2006 som Uttalsår.

Synpunkter från några lärare:
”Skönt att få en fokusering på uttalet, som annars ofta hamnar långt ner på prioriteringslistan.”

”Det är bra att uttalsmomentet som man tränat i klassrummet repeteras i språkstudion. Det ger en fortsättning på lektionen och en fokusering på ett moment.”

”Man bör förbereda klassen i klassrummet, innan de övar i språkstudion.”

”Bra att deltagarna lär sig lyssna på ljud (långa och korta t ex) och förstå skillnaden innan de själva repeterar.”

”Jag har fått många nya idéer om hur jag kan hjälpa mina elever till ett bättre uttal.”

Datasalen på Centrum för vuxenutbildning i Märsta är utrustad med en språkstudio, vilket möjliggör för läraren att följa varje elevs arbete från sin dator och även kommunicera med var och en.

 

Stephen Pettersson
rektor Sfi.

”Vi vill satsa på uttalet. Dels blir inlärningsprocessen effektivare om den bygger på talets grund. Dels är det viktigt för den sociala processen, interaktionen och deltagandet i det svenska samtalet. Ett dåligt uttal och framför allt en dålig prosodi fungerar stigmatiserande och minskar möjligheten till integration i form av t ex arbete.”