Datorstödd uttalsträning

Uttalsprojekt 2

 

Uttalsträning i datasal utgör ett effektivt komplement till lärarledd gruppundervisning. Detta har påvisats i flera projekt och undersökningar – en utförd i Märsta, Uttal och språklig kompetens.

I projektet prövar vi hur Prosodia-metoden kan överföras till övningar i Lingus författarverktyg samt genomför de ändringar som krävs. Materialet testas i en sfi-grupp med 20 deltagare, varav flera är korttidsutbildade. Gruppen har klassrumsundervisning två gånger i veckan med Paula Grossman. Alla lärare erbjuds att auskultera på dessa lektioner. Sfi-gruppen får däremellan två träningstillfällen i datasalen med det nyproducerade materialet, som då kan bedömas och utvärderas av deras lärare.

I början arbetar vi framför allt med rytmen och melodin utan text. Istället används streck, symboler och bilder som stöd för minnet. Bokstäver och sammanhängande text introduceras successivt.


Deltagarna uppskattar att i lugn och ro få spela in och lyssna på sig själva. De flesta gör samma övningar om och om igen tills de tycker att uttalet överensstämmer med lärarens röst och ljudkurva.