Projektets innehåll

Uttalsprojekt 1

vad gör vi i projektet?

Vi lär oss nytt – om svenskt uttal, om metodik för uttalsträning, om datateknik, om annan teknik för hantering av ljud och bild.
Fortbildningen sker bland annat genom auskultationer, handledning, co-coaching och seminarier.

Vi implementerar det vi lärt oss i vår egen undervisning.
Vi avsätter några lektioner i veckan till intensiv uttalsträning och följer också upp i undervisningen i övrigt.

Vi testar om den här träningen bidrar till att deltagarna får ett bättre uttal.
Deltagarnas tal spelas in i början och i slutet av kursen. Deras tal bedöms bl a av en svensk panel.

Vi skapar rutiner och förutsättningar, så att uttalsträningen kan integreras, effektiviseras och spridas i sfi:n.
För att kunna träna effektivt har vi skapat ett särskilt ”uttalsrum” och en datasal med nödvändiga tekniska förutsättningar. Vi skapar rutiner för inspelningar, arkivering av ljud och övningar, ljud-hemläxor, samarbete mm.