Slutkonferens

Uttalsprojekt 1

Det visar sig att många sfi-lärare ute i landet är intresserade av hur man kan förbättra uttalsträningen. Slutkonferensen den 14 september lockade drygt 200 personer.

 

Några av de medverkande var:
Lars Borin, professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet
Bosse Thorén, Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet
Lars-Ivan Nilson, Integrationsverket
Inger Bergendorff, Mydigheten för Skolutveckling

 

Projektledaren Paula Grossman visade en demofilm med Prosodia-lektioner
och en kör med sfi-deltagare från Eddaskolan underhöll med sånger de lärt på uttalslektionerna.
Konferensdeltagarna fick också chansen att se övningar gjorda i dataprogrammet Lingus.

Foto och film i projektet: Reza Ameli.