Prosodi

Uttalsprojekt 1

Det är särskilt rytmen och melodin (prosodin) i svenska, som är huvudnyckeln till ett förståeligt tal. De som lär sig svenska, bör redan från början förstå att uttalet är viktigt och nybörjarundervisningen bör präglas av intensiv uttalsträning och muntliga övningar.

Uttalsprojektet är framför allt inriktat på att höja kompetensen hos sfi-lärare vad gäller uttalsundervisning och muntlig träning, både i teori och praktik. Lärarna genomgår ett omfattande fortbildningsprogram, där de får lära sig undervisning enligt Prosodia-metoden och lära sig göra egna övningar i programmet Lingus. I projektet testar vi också om uttalet hos deltagare i Sfi förbättrats, genom införandet av mer och effektivare uttalsträning.

Under projektets gång sker även en metodutveckling vad gäller rutiner, IKT-teknik och metoder. Tanken är att uttalsträningen och muntlig träning överhuvudtaget, ska öka och förbättras och integreras i den ordinarie sfi:n. Vi hoppas också kunna sprida erfarenheterna till andra Sfi-skolor och utbildningsanordnare i svenska som andraspråk.