Uttalsprojekt 1 2004-2005

Många invandrare, som har varit en tid i Sverige tycker att de kan läsa lite i tidningen och förstår vad andra säger, men att de har svårt att själva ”prata” svenska och bli förstådda. Ett betydande skäl är ofta att deras uttal är så osvenskt att ”vanliga svenskar” inte uppfattar vad de säger.

Uttalsprojektet var ett projekt i samverkan mellan Folkuniversitetet i Uppsala och Vuxenutbildningen St Per/Edda i Uppsala kommun.

Projektet drevs på sfi i S:t Per/Eddaskolans lokaler med medel från ERF-Europeiska flyktingfonden.