Uttalsprojekt 2 2006

feb – dec 2006

Uttalsprojektet 2 är en fortsättning och vidareutveckling av det arbete som påbörjades 2004-2005. Projektet ska möjliggöra insatser för att mer och effektivare uttalsträning ska införas på fler sfi-skolor under 2007-2008. För att underlätta för lärare att arbeta mer med uttalet i sin undervisning krävs både anpassat material och handledning.

Sfi-skolan och Komvux på Centrum för vuxenutbildning i Märsta är en av samverkansparterna i projektet. Fem lärare ingår i en referensgrupp som prövar ut övningsmaterial baserat på Prosodia-metoden på sina elever och har utökad uttalsundervisning i sina grupper. Övriga lärare får information och utbildning samt har tillgång till övningsmaterialet.

I projektet sker samtidigt en utveckling av dataprogramvaran Lingus, för att möjliggöra övning enligt Prosodia-metoden. Projektet ska möjliggöra insatser för att effektivisera uttalsträningen på fler sfi-skolor under 2007-2008.
Film om vikten av uttalsträning.
Kan visas för sfi-elever för att motivera dem att arbeta med sitt uttal.

 

”Aha! Åkerom och åkeron betyder åker de och åker hon. Det visste jag inte.”
Deltagare i Uttalsprojekt 2 på Sfi i Märsta

Hur ska Aida kunna tala med lärarna i sina barns skola, förstå läkaren, söka arbete och fungera på en svensk arbetsplats om hon inte kan förstå det talade språket och svårligen själv göra sig förstådd. Ett svenskt uttal – med rätt rytm och melodi – är grunden för att den muntliga kommunikationen ska fungera!