Resultat

Uttalsprojekt 3

Utvärderingen av distansutbildningen visar att lärarna var mycket nöjda med utbildningen och att de redan börjat pröva att undervisa enligt Prosodia-metoden. De rekommenderar andra lärare att genomgå distansutbildningen och att använda läromedlet Vasaaaru?. Uttalsundervisningen på Sfi i Södertälje kommer att förbättras tack vare projektet, tror de.

Projektgruppens synpunkter på distansutbildningen kommer att tas till vara vid utformningen av den version som ska erbjudas andra sfi-skolor. Mest uppskattat var demonstrationsfilmerna som ingår i utbildningsmaterialet.

I utvärderingen görs en jämförelse med kompetenshöjningen i Uttalsprojektet 1, som inte var på distans. Trots att utbildningsinsatserna i denna var fler och och sträckte sig över längre tid, var det ingen större skillnad i graden av måluppfyllelse. Det tyder på att denna metodutbildning på distans är ett bra, flexibelt och billigt alternativ.

Sammanfattning av utvärdering av distansutbildningen
Rektors utvärdering


Ann-Christine Eriksson övar uttal
med Prosodia-metoden
 i sin klass.

 


Marianne Isaksson i sin klass.

Foto: Ulla-Britt Johansson