Distansutbildning

Uttalsprojekt 3

för Sfi-lärare

Under hösten 2007 får lärargruppen i Södertälje ta del av den distansutbildning som Paula Grossman har utvecklat för att höja kompetensen för undervisning i uttal i linje med direktiven i den senaste studieplanen för Sfi.

Utbildningen är upplagd på sju avsnitt under 14 veckor. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt med belysande filmer från undervisningen med Prosodia-metoden.

Lärarna kan koppla upp sig när som helst och logga in på utbildningens hemsida. De är indelade i tre grupper om fem lärare i varje grupp. Varje grupp träffas en gång varannan vecka för att diskutera övningsuppgifter som de ska skicka in. Varje grupp får också möjlighet att träffa Paula via Skype och webbkamera för att ställa frågor och få handledning.

Utbildningsmodellen och innehållet kommer att utvärderas av lärarna i slutet av december.

Klicka för att se utbildningens startsida
www.prosodiadistans.se !

 


Lärarna framför Skype-kameran