Lärarutbildning

Prosodia erbjuder utbildning för sfi-lärare och lärare i svenska som främmande språk. Vår utbildare, Paula Grossman, är välrenommerad. Hon har lång, dokumenterad erfarenhet och har utvecklat Prosodia-metoden för uttalsträning, som ger goda och snabba resultat.

Många lärare önskar kompetenshöjning just på uttalsområdet. Paulas föreläsningar om uttal och metodik är mycket uppskattade bland sfi-lärare. Se utvärderingar.

Utbildning i Prosodia-metoden för förbättrat uttal, kan också ges för lärare på distans. Utvärdering av ett pilotprojekt med utbildning genom PROSODIA-distans, visade att samma resultat uppnåddes som genom utbildning på skolan. Läs rektorns utvärdering.

 

 

Linköping satsar på uttalsundervisning

Vuxenutbildningen i Linköping har beslutat att kompetenshöja alla sina lärare i uttalsundervisning. De har valt att satsa på en metod – PROSODIA-metoden. Under hösten 2009 och våren 2010, har lärarna deltagit i två studiedagar med Paula och de har även börjat använda läromedlet Vasaaaru? i sina datasalar.

Metoden har rönt stor uppskattning och lärarna hoppas kunna fortsätta att implementera och utveckla sina kunskaper under Paulas handledning. Under 2017 kommer de även att lära sig hur man kan latinisera/alfabetisera med PROSODIA-metoden.