Produktioner

  • ”Lider mit glider” – sånger med händer och fötter.

Traditionella och moderna sånger på jiddisch har arrangerats och koreograferats med rörelser. Programmet, som kommer att finnas på nätet, innehåller textade videofilmer med en sång- och danspedagog, ljudfiler, noter och texter med översättning. Det vänder sig framför allt till pedagoger för barn i åldrarna 3-8 och till barnens föräldrar och mor- och farföräldrar, som vill bibringa barnen en del av det rika jiddischkulturarvet. Beräknas färdigt augusti 2017.

1