Övning och diagnostisering

Övningsmaterialet består 1. av läslistor, som eleverna, under lärarens ledning, tränar på lektionstid och därefter får som hemläxor. 2. uppföljande små ”övning/prov” som rättas av eleven själv och ger feedback om hen klarat respektive del av den strukturerade avkodningen/kodningen. 3. bilder, symboler och kort som underlättar för läraren att introducera de olika momenten.

Diagnosmaterialet består av 1. kopieringsunderlag  2. rättningsmall  3. protokoll  4. handledning