Latiniseringsundervisning

Den senaste utvecklingen i Prosodia är effektiv latinisering av personer med annat skriftspråk. De som behöver latinisering är särskilt arabisktalande, som har mycket liten eller ingen som helst erfarenhet av att läsa latinska bokstäver, men även andra språkgrupper. För att kunna läsa svenska måste dessa få hjälp med både uttal och ortografin kopplad till uttalet och de behöver knäcka ”den svenska läskoden”.

Svenskan har en mängd vokalljud, i jämförelse med t ex semitiska språk och ljuden representeras inte av ett enskilt skrivtecken och skiljer sig också från de syllabiska språken som har stavelsebildande bokstäver.

En framgångsrik språkinlärning förutsätter att man kan läsa av ord korrekt med ett någorlunda riktigt uttal. Det är därför av största vikt att elever som börjar sfi testas med avseende på avkodning och om behovet finns, får latiniseringsundervisning.

Latinisering med Prosodia-metoden har genomförts i flera grupper på sfi i Södertälje, på SPRINT på Liljeholmens gymnasium och på Nacka Gymnasium med mycket goda resultat.

Lärarutbildning och studiedagar om latinisering och Prosodia-metoden kan bokas.

Ett webbaserat läromedel är under produktion. Övningsmaterial, för lärare som genomgått utbildning i metoden, kommer att kunna beställas hösten 2018. Lärobok om Prosodia-metoden beräknas ges ut våren 2019.