Jiddisch

Paula Grossman har jiddisch som ett andra modersmål. Hon är en av de främsta aktörerna för revitalisering av jiddisch i Sverige. Hon har, på uppdrag av Skolverket (tidigare Myndigheten för Skolutveckling) producerat läromedel i jiddisch, skrivit kursplaner och arbetat med Bildlexin på jiddisch. Aktuella läromedel är:

  • Lajchter Lernen Lejenen Jiddisch

En självinstruerande läsebok för att lära sig alfabetet och att läsa på jiddisch. Upplägget baseras på en unik metod, som utvecklats av Paula Grossman, som möjliggör för läsaren att få grundläggande läsfärdigheter i jiddisch på bara några timmar. Boken går att beställa genom att du skickar ett mejl nedan. Den kostar 170:- exkl moms, porto och faktureringsavgift.

Läromedlet finns på Skolverkets hemsida och avser undervisning i jiddisch som andraspråk för mellan- och högstadiet. I läromedlet får vi följa Familjen Jiddisch i inspelade scener och deras väg att lära sig jiddisch.  Än så länge finns endast två teman färdiga.

Ytterligare 4 teman är under produktion och kommer att kunna nås via Språkrådets hemsida våren 2020.

familjen


Traditionella och moderna sånger på jiddisch har arrangerats och koreograferats med rörelser. Programmet, som finns på nätet, innehåller textade videofilmer med en sång- och danspedagog, ljudfiler, noter och texter med översättning. Det vänder sig framför allt till pedagoger för barn i åldrarna 3-8 och till barnens föräldrar och mor- och farföräldrar, som vill bibringa barnen en del av det rika jiddischkulturarvet.